مجموعه نمونه سوالات تاریخ و مدنی پنجم

تارخ,مدنی,پنجم|1842614|ll9
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مجموعه نمونه سوالات تاریخ و مدنی پنجم را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل:(word)تعدادصفحات:5صفحه

پاره ای ازمتن:

میرزا رضا کرمانی که بود ؟

چرا مردم از ناصرالدین شاه ناراضی بودند ؟

مظفرالدین شاه برای جبران کمبود درامد چه می کرد ؟

مظفرالدین شاه وامهایی را که از کشورهای خارجی می گرفت صرف چه کارهایی می کرد ؟

انقلاب مشروطیت را توضیح دهید

سه تن از روحانیونی که در انقلاب مشروطیت فعالیت داشتند نام ببرید .

حکومت مشروطه با حکومت استبدادی چه فرق داشت ؟

چرا محمد علی شاه مجلس را به توپ بست ؟

بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس را به توپ بست مردم چه کردند ؟

مردم در مقابل اشغال کشوردر زمان جنگ جهانی اول توسط بیگانگان چه کردند

موسس سلسله قاجار ….. بود .

آقا محمد خان در حدود ……سال پیش بر ایران حکومت می کرد ؟

فتحعلی شاه چگونه مردی بود ؟