پاورپوینت  امور مشتر کین ومتقاضیان تلفن همراه مخابرات شبستر

پاورپوینت , امور مشتر کین ومتقاضیان تلفن همراه مخابرات شبستر|1842658|ll9
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت  امور مشتر کین ومتقاضیان تلفن همراه مخابرات شبستر را مشاهده می نمایید.

نوع فایل power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

خلاصه عملکرد سیستم : هئف ایجاد سیستم مکانیزه جهت تسریع وتسهیل.1 ارایه سرویسها به مشترکین تلفن همراه است.

. مشتری : بخش متقاضیان و مشترکین تلفن همراه مخابرات شبستر 2

اهداف : با توجه به اینکه بیشتر سرویسها و نیازهای عملیاتی مربوطه .3
از جمله ارسال اطلاعات به مرکز استان & تشکیل لیستهای
متقاضیان قطع تماس & وارسی پرونده ها برای مشخص - کردن ممنوعیت دسترسی مشترک به سرویسها و.. . بسیار زمانگیر وخسته کننده است به کندی و دستی انجام می گیرد
بنابرین مکانیزه کردن راهی عالی برای سرویس دهی- سریع به مشترکین را درپی خواهد داشت.

. نیازهای عملیاتی متقاضیان ومشترکین تلفن همراه : 4

فهرست مطالب و اسلایدها
نیازهای عملیاتی متقاضیان ومشترکین تلفن همراه

نیازهای کیفی

موارد دیگر

Scenario

قطع تماس تلفن

نام مورداستفاده : تعویض سیم کارت

تعویض سیم کارت

موارد دیگر

سرویس تغییر آدرس