پاورپوینت صف ها

پاورپوینت, صف ها|1842659|ll9
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت صف ها را مشاهده می نمایید.

نوع فایل power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

صف ساختمان داده یست که مانند صفی از مردم که منتظر دریافت خدماتند، مدل شده.همچون پشته ها، صف ها یکی از ساده ترین انواع ساختمان داده ها می باشند. این فصل ویژگی های صف ها، تحلیل چگونگی بکار بستن آنها، و امتحان کردن پیاده سازی های متفاوت را بسط وتوسعه میدهد.

تعاریف

صف لیستی است که تمام عناصر اضافه شونده از یک طرف به لیست اضافه شوند و تمام عناصر حذف شونده از طرف دیگر حذف شوند.

اولین عنصر یک صف که آماده ی سرویس گیری است جلوی صف نامیده می شود. آخرین عنصر صف، یعنی، آخرین عنصر اضافه شده، عقب(یا دم) صف نامیده می شود.

کاربردها

کاربردهای صف، تقریبا تمام کاربردهای پشته، یا حتی معمول تر ازکاربردهای پشته، است.

عملیات صف

باید صف هایی را پیاده سازی کنیم که ورودی های آنها نوع عمومی دارند، که به آنها ورودی صف می گوییم. اولین عملی که هنگام کاربا هر صفی باید انجام دهیم این است که از یک سازنده برای مقداردهی اولیه استفاده کنیم تا در کاربردهای بعدی از آن استفاده کنیم:

فهرست مطالب و اسلایدها

تعاریف

کاربردها

عملیات صف

تعریف کلاس C++

روش پیاده سازی صف ها

حالات مرزی

آرایه های خطی در C++

کاربرد صف ها

اعداد تصادفی

توابع و روش های شبیه سازی

نتایج به دست آمده با اجرای برنامه(TRACE)