فرم طرح درس ریاضی پایه هشتم-عنوان درس : مثلث قایم الزاویه و رابطه فیثا غورس

ریاضی هشتم,مثلث,پایه,هشتم|1842699|ll9
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان فرم طرح درس ریاضی پایه هشتم-عنوان درس : مثلث قایم الزاویه و رابطه فیثا غورس را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2 صفحه

بخشی از متن:

اهداف آ موزشی ( جزیی) :

- آشناکردن فراگیران با رابطه فیثا غورس آشناکردن فراگیران با معلوم بودن سه ضلع مثلث وبرر سی قایم الزاویه بودن مثلث به کمک رابطه فیثا غورس

آشناکردن فراگیران با بدست آوردن ضلع مجهول مثلث قایم الزاویه به کمک رابطه فیثا غورس

حیطه ها واهداف

تعقل